#

Trung Anh

Đã kết nối 0 / 100 Mentee

Chuyên viên tại Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chưa có đánh giá
1

Lĩnh vực cố vấn

Định hướng nghề nghiệp: Ngân hàngCNTTData Scientist

Giới thiệu bản thân

Chuyên viên nghiên cứu, xây dựng chính sách về chuyển đổi số, ngân hàng số, Fintech và các công nghệ mới trong hoạt động ngân hàng tại Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước

Kinh nghiệm làm việc

 • favicon_icon

  Chuyên viên

  Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  01/2020 - Hiện tại
 • favicon_icon

  Chuyên viên

  Cục Công nghệ thông tin, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  03/2014 - 01/2020

Quá trình học tập

 • favicon_icon

  University of Essex

  Data science

  09/2017 - 09/2018
 • favicon_icon

  Học viện Ngân hàng

  Tài chính - ngân hàng

  09/2014 - 09/2016
 • favicon_icon

  ĐH Mỏ Địa chất

  Tin học Kinh tế

  09/2008 - 07/2013

Kỹ năng & chứng chỉ

Truyền đạt thông tin

Kinh nghiệm giảng dạy, đào tạo nhiều khóa đào tạo tại NHNN về chuyển đổi số, ngân hàng số và công nghệ mới.

Quản lý

Kinh nghiệm 2 năm làm quản lý dự án cho công ty phần mềm (5 lập trình viên)
Kinh nghiệm trưởng nhóm xây dựng chính sách tại NHNN