#

Trần Trung Hiếu

Đã kết nối 0 / 100 Mentee

Regional Field Marketing Manager (North) tại JTI

Chưa có đánh giá
4

Lĩnh vực cố vấn

Định hướng nghề nghiệp: MarketingSales

Giới thiệu bản thân

Mid-term objective : Be an excellent high-level manager.

Kinh nghiệm làm việc

 • Regional Field Marketing Manager (North)

  JTI

  01/2021 - Hiện tại
 • Regional Field Marketing Supervisor

  JTI (Japan Tobacco International)

  Full-time

  05/2019 - 12/2020
 • Marketing Specialist

  JTI (Japan Tobacco International)

  Full-time

  06/2018 - 12/2020
 • Territory Sales Executive

  British American Tobacco

  Achievement : Outstanding TE of BAT 2017

  07/2016 - 05/2018

Quá trình học tập

 • National Economics University (Vietnam)

  Bachelor of Investments and Securities

  Activities and Societies: Vice President at Depart

  09/2012 - 09/2016

Hoạt động ngoại khóa

 • favicon_icon

  Canada World Youth

  Volunterer

  Represent for Vietnam to be a international volunteer in Canada

  06/2014 - 12/2014

Kỹ năng & chứng chỉ

Retail

Fast-Moving Consumer Goods (FMCG)

Intercultural Communication

Marketing