#

My Huyền

1

Giới thiệu bản thân

.

Quá trình học tập

  • favicon_icon

    National Economics University

    Business & Marketing

    05/2018 - 05/2018

Tên giải thưởng

  • Top6 - MC Spotlight 2019

  • Top3 - CONVINCEUS 2018

  • Top21 - SPEAKUP2020

Kỹ năng & chứng chỉ

IELTS: 7.0

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm