#

Huyền My

Internship tại Mentori

Chưa có đánh giá

Giới thiệu bản thân

The most beautiful thing you can wear is Confidence :))

Kinh nghiệm làm việc

 • favicon_icon

  Internship

  Mentori

Quá trình học tập

 • favicon_icon

  National Economics University

  Business & Marketing

  05/2018 - 05/2018

Hoạt động ngoại khóa

 • favicon_icon

  Langmaster English Center

  English Trainner

 • favicon_icon

  Freelance

  Master of Ceremonies

Tên giải thưởng

 • Top6 - MC Spotlight 2019

 • Top3 - CONVINCEUS 2018

 • Top21 - SPEAKUP2020

Kỹ năng & chứng chỉ

IELTS: 7.0