PHÒNG BAN CHỨC NĂNG (FUNCTION) VÀ NGÀNH NGHỀ (INDUSTRY) KHÁC NHAU Ở ĐÂU?

Khi bạn hỏi ai đó câu hỏi "Bạn làm nghề gì?", bạn sẽ trả lời như thế nào?

Khi bạn hỏi ai đó câu hỏi "Bạn làm nghề gì?" bạn có thể nghe thấy những câu trả lời như:

"Tôi làm phân tích dữ liệu cho một cơ quan chính phủ"
Hoặc là
“Tôi là nhà văn/ biên tập viên cho một tổ chức chăm sóc sức khỏe”
Hoặc là
"Tôi làm công việc bán hàng cho một đội thể thao"
Hoặc là
"Tôi làm việc trong bộ phận nhân sự tại một viện bảo tàng"

Tất cả những câu trả lời này đều có một cấu trúc chung: Tôi làm _____ ở ______. Khoảng trống đầu tiên liên quan đến chức năng công việc của người đó (Function) và ô trống thứ hai đề cập đến ngành của người sử dụng lao động của họ (Industry). Hãy phân tích điều đó cụ thể một chút để giúp bạn hiểu sự khác biệt này nhé!

Phòng ban chức năng (Function)

Chức năng đề cập đến trách nhiệm, nhiệm vụ và năng lực của một vai trò cụ thể. Điều này khác với một chức danh công việc, nhưng chúng có liên quan với nhau. Ví dụ: chức danh công việc có thể là “Chuyên viên phát triển đối tác” và chức năng của vai trò này có thể liên quan đến phát triển kinh doanh, bán hàng, dịch vụ khách hàng và quản lý mối quan hệ. Một công việc có thể có một hoặc một số chức năng cụ thể.

Ngành công nghiệp (Industry)

Một ngành “bao gồm một nhóm các đơn vị chủ yếu tham gia vào việc sản xuất/ xử lý cùng một sản phẩm hoặc một nhóm sản phẩm hoặc cung cấp các dịch vụ giống nhau”. Vì vậy, nếu các tổ chức hoặc công ty làm những loại công việc tương tự nhau, thì chúng được nhóm lại với nhau trong một ngành. Một số ngành mẫu bao gồm: truyền thông, tài chính, y tế, giáo dục.


Tại sao điều này lại quan trọng?

Xem xét cả chức năng và ngành nghề sẽ rất hữu ích trong quá trình thực tập hoặc tìm kiếm việc làm của bạn. Ví dụ: suy nghĩ về các kỹ năng của bạn có thể giúp bạn trau dồi các chức năng có thể phù hợp và suy nghĩ về các giá trị của bạn có thể giúp bạn xác định ngành nào có thể phù hợp với các giá trị đó.

Thảo luận

Vui lòng đăng nhập để có thể bình luận bài viết