#

Nguyễn Kiến Quyền

Mentor đang không hoạt động
Dự kiến trở lại vào: 15/01/2022

Product Owner - Digital Lending tại Viettel Digital Services

Chưa có đánh giá
3

Lĩnh vực Mentoring

Định hướng nghề nghiệp: Tài chính

Giới thiệu bản thân

- Interested in Fintech, Financial inclusion, Digital Lending, Data Application for Business.
- Heavy Swimmer

Kinh nghiệm làm việc

 • Product Owner - Digital Lending

  Viettel Digital Services

  06/2020 - Hiện tại
 • Business Development Manager

  Five9 Vietnam

  07/2018 - 04/2020
 • Management Trainee

  Martitime Bank (MSB)

  04/2017 - 08/2018

Quá trình học tập

 • Foreign Trade University

  International Economics

  09/2013 - 06/2017
 • East West Center - Hawaii University

  Leadership Training

Hoạt động ngoại khóa

 • FTU Tomorrow Entrepreneur Club

  President

 • Kawai Business Startup Competition 2015

  Leader

Tên giải thưởng

 • Young Southeast Asia Leaders (YSEALI) Academic Fellowship

  10/2016