#

Trịnh Đức Toàn

Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển tại Rikkei Academy

1

Chương trình mentoring của Trịnh Đức Toàn

Giới thiệu bản thân

Khi bạn đang cố gắng thì ngoài kia những người giỏi hơn bạn cũng đang cố gắng ?
Hãy nỗ lực nhiều hơn

Kinh nghiệm làm việc

 • Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển

  Rikkei Academy

  - Xây dựng chương trình đào tạo
  - Đào tạo
  - Quản lý dự án OJT
  - Phát triển Hệ thống công nghệ đào tạo & Quản lý học viện

  04/2022 - Hiện tại
 • Developer / Technical Leader

  NTQ Solutions

  - Phát triển phần mềm
  - Xây dựng giải pháp phát triển hệ thống theo dự án

  11/2021 - 11/2021
 • Developer / Technical Leader / Scrum Master

  Thành Phát - Tuyển Sinh 247

  - Nâng cấp & Phát triển hệ thống học trực tuyến TuyenSinh247
  - Với vai trò Product Owner / Scrum Master phối hợp với các bộ phận chuyển hóa Yêu cầu thành Tính năng sản phẩm

  11/2020 - 11/2020
 • Developer / Trainer / Scrum Master

  Sun*

  - Phát triển phần mềm
  - Huấn luyện Intern / Fresher
  - Quản lý dự án OJT

  11/2016 - 11/2016
 • Developer

  VDC-Net2E

  - Lập trình viên
  - Quản lý hệ thống ISP sản phẩm OnNet
  - Quản lý hệ thống SMS đầu số 7x28, 8x88

  04/2013 - 04/2013

Quá trình học tập

 • favicon_icon

  N/A

  N/A

  N/A

Hoạt động ngoại khóa

 • favicon_icon

  N/A

  N/A

  N/A

Tên giải thưởng

 • N/A

  N/A

Kỹ năng & chứng chỉ

N/A

N/A

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm