#

Nguyễn Thanh Huyền

Mentor đang không hoạt động
Dự kiến trở lại vào: 31/12/2021

Trợ lý kiểm toán/ Assurance Associate tại Công ty TNHH PwC Việt Nam

Chưa có đánh giá
1

Lĩnh vực Mentoring

Định hướng nghề nghiệp: Kiểm toánKế toán

Giới thiệu bản thân

Giá trị của bản thân bạn không nằm ở những thứ bạn nhận được mà ở những thứ bạn cho đi

Kinh nghiệm làm việc

 • Trợ lý kiểm toán/ Assurance Associate

  Công ty TNHH PwC Việt Nam

  09/2019 - Hiện tại
 • Thực tập sinh Kiểm toán/ Assurance intern

  Công ty TNHH PwC Việt Nam

  Hỗ trợ công việc kiểm tra chứng từ, tham gia làm phần hành kiểm toán đơn giản

  12/2018 - 03/2019

Quá trình học tập

 • Đại học Ngoại Thương

  Kinh tế đối ngoại

  3.72/4.0

  09/2015 - 03/2019

Tên giải thưởng

 • Học bổng khuyến khích học tập tại trường đại học Ngoại thương

  Học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc trong kỳ (top 2%)

  12/2017
 • Học bổng ACCA - Raise your dream scholarship

  Học bổng trao bởi SAPP Academy cho sinh viên năm 2,3 có định hướng theo đuổi sự nghiệp kế kiểm

  12/2017