#

Nguyễn Thanh Huyền

Chuyên viên kiểm toán tại Công ty TNHH PwC Việt Nam

12

Chương trình mentoring của Nguyễn Thanh Huyền

Giới thiệu bản thân

Giá trị của bản thân bạn không nằm ở những thứ bạn nhận được mà ở những thứ bạn cho đi

Kinh nghiệm làm việc

 • favicon_icon

  Chuyên viên kiểm toán

  Công ty TNHH PwC Việt Nam

  07/2021 - Hiện tại
 • Trợ lý kiểm toán/ Assurance Associate

  Công ty TNHH PwC Việt Nam

  09/2019 - 06/2021
 • Thực tập sinh Kiểm toán/ Assurance intern

  Công ty TNHH PwC Việt Nam

  Hỗ trợ công việc kiểm tra chứng từ, tham gia làm phần hành kiểm toán đơn giản

  12/2018 - 03/2019

Quá trình học tập

 • Đại học Ngoại Thương

  Kinh tế đối ngoại

  3.72/4.0

  09/2015 - 03/2019

Tên giải thưởng

 • Học bổng khuyến khích học tập tại trường đại học Ngoại thương

  Học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc trong kỳ (top 2%)

  12/2017
 • Học bổng ACCA - Raise your dream scholarship

  Học bổng trao bởi SAPP Academy cho sinh viên năm 2,3 có định hướng theo đuổi sự nghiệp kế kiểm

  12/2017

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm