#

The Anh Dang

None tại None

5.0/5

Chương trình Mentoring đã tham gia

Giới thiệu bản thân

Sinh viên năm 1 chuyên ngành Marketing

Kinh nghiệm làm việc

 • favicon_icon

  None

  None

Quá trình học tập

 • favicon_icon

  NEU

  Marketing

  10/2020 - 10/2024

Hoạt động ngoại khóa

 • favicon_icon

  CLB Nhà Kinh tế trẻ

  Thành viên

  11/2020 - 06/2021

Tên giải thưởng

 • None

Kỹ năng & chứng chỉ

Kĩ năm giao tiếp