#

Giang Trịnh

Cộng tác viên Truyền thông tại Trung tâm Đào tạo Từ xa Đại học Hà Nội

Chưa có đánh giá

Giới thiệu bản thân

Em là Giang, hiện đang theo học chuyên ngành Biên - Phiên dịch ngành Ngôn ngữ Anh Trường Đại học Hà Nội. Em đang trên con đường đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi: Điểm mạnh của em là gì? và Em thực sự phù hợp với công việc thế nào?

Kinh nghiệm làm việc

 • favicon_icon

  Cộng tác viên Truyền thông

  Trung tâm Đào tạo Từ xa Đại học Hà Nội

  01/2021 - Hiện tại
 • favicon_icon

  Gia sư

  Sinh viên năm nhất

  09/2020 - Hiện tại
 • favicon_icon

  Gia sư

  Học sinh lớp 5

  10/2018 - 06/2019

Quá trình học tập

 • favicon_icon

  Đại học Hà Nội

  Ngôn ngữ Anh

  GPA: 3.33/4.00

  08/2018 - Hiện tại

Hoạt động ngoại khóa

 • favicon_icon

  Ngày hội "Thanh niên Việt Nam - ASEAN 2020"

  Tình nguyện viên

  - Tham gia lên ý tưởng và thực hiện trang trí Trại Thái Lan.
  - Xây dựng nội dung bài thuyết trình giới thiệu về Trại Thái Lan.

  12/2020 - 12/2020
 • favicon_icon

  Ban Chấp hành Liên chi Đoàn - Liên chi Hội khoa tiếng Anh

  Phó Ban Đối ngoại

  - Ban tổ chức chương trình Prom khoa tiếng Anh 2019 và Tháng văn hoá các nước nói tiếng Anh 2019.
  + Tham gia vào quá trình tuyển CTV cho chương trình
  + Tham gia làm Hồ sơ tài trợ cho chương trình
  + Tìm kiếm và trực tiếp làm việc với Nhà tài trợ của chương trình
  + Theo dõi quá trình làm việc của các thành viên khác trong ban
  - Duy trì mối quan hệ với các đơn vị trong trường.

  02/2019 - 06/2020
 • favicon_icon

  Ban Chấp hành Liên chi Đoàn - Liên chi Hội khoa tiếng Anh

  Thành viên Ban Đối ngoại

  - Cộng tác viên cho chương trình Tháng văn hoá các nước nói tiếng Anh 2018.
  + Tìm kiếm Nhà tài trợ cho chương trình
  + Trực tiếp làm việc với Nhà tài trợ của chương trình

  09/2018 - 02/2019