#

Nguyễn Thị Thu Phương

Thành viên team Idea tại ATEAM - Tập trung vào thị trường Ecommerce và sản phẩm POD

Chưa có đánh giá

Giới thiệu bản thân

An optimistic and trustworthy person whose life target is bringing happiness to the community

Kinh nghiệm làm việc

 • favicon_icon

  Thành viên team Idea

  ATEAM - Tập trung vào thị trường Ecommerce và sản phẩm POD

  04/2021 - Hiện tại

Quá trình học tập

 • favicon_icon

  Đại học Ngoại Thương

  Kinh tế Đối ngoại

  Undergraduate

  08/2018 - 06/2022

Hoạt động ngoại khóa

 • favicon_icon

  Câu lạc bộ Kinh tế Toàn cầu Trường Đại học Ngoại Thương

  Phó Chủ tịch

  07/2019 - 07/2020

Kỹ năng & chứng chỉ

IELTS

7.0

MOS Word 2016