#

Huynh Anh

fMENTORING

Talent Acquisition Manager tại GEEK UP

Chương trình mentoring của Huynh Anh

Giới thiệu bản thân

Talent Acquisition Manager at GEEK Up
Talks about #talentacquisition and #projectmanagement

Kinh nghiệm làm việc

 • Talent Acquisition Manager

  GEEK UP

  Skills: Stakeholder Management · Talent Pipelining · Technical Recruiting · IT Recruitment · Strategic Hiring · HR Business

  07/2022 - Hiện tại
 • HR & Operations Lead

  GEEK UP

  03/2018 - Hiện tại
 • Senior Executive Recruitment Consulting, Technology, VN

  Monroe Consulting Group, Asia

  10/2017 - 04/2018
 • Senior Recruiter

  Getliks Inc.

  09/2016 - 09/2017
 • Senior Consultant

  Talentnet Corporation

  11/2014 - 08/2016

Quá trình học tập

 • Foreign Trade University

  External Economics

  09/2009 - 09/2013

Kỹ năng & chứng chỉ

HR Consulting

Recruiting

Human Resources

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm