#

Thuy Nga Nguyen

Đã kết nối 0 / 100 Mentee

Project Development Executive tại T&T Group

Chưa có đánh giá

Lĩnh vực cố vấn

Phát triển bản thân: Học tập

Giới thiệu bản thân

CDCS - ICC/LIBF/BAFT
Project development executive - T&T Group

Kinh nghiệm làm việc

 • Project Development Executive

  T&T Group

  09/2020 - Hiện tại
 • Assistant to CEO

  TH Group

  09/2018 - 08/2020
 • Risk Management Analyst

  Vietnam-Russia Joint Venture Bank

  03/2018 - 08/2018

Quá trình học tập

 • Trường Đại học Ngoại Thương

  Tài chính quốc tế

  09/2013 - 05/2017
 • favicon_icon

  Trường THPT chuyên Lam Sơn

  Chuyên Anh

  09/2010 - 05/2013

Hoạt động ngoại khóa

 • ASEAN Youth Leaders Association

  Kuala Lumpur

  Kuala Lumpur 5th General Assembly

  11/2015 - 11/2015

Kỹ năng & chứng chỉ

CDCS

Certified Documentary Credit Specialist - Issued by ICC - LIBF - BAFT