#

Tạ Quang Anh

Business Analysis tại Thiên Long Group

Chưa có đánh giá

Kinh nghiệm làm việc

 • favicon_icon

  Business Analysis

  Thiên Long Group

  04/2021 - Hiện tại
 • favicon_icon

  Flight Schedule Department Expert - Operation Control Center

  Vietnam Airlines

  10/2018 - 03/2021

Quá trình học tập

 • favicon_icon

  Đại học Ngoại Thương

  Quản trị kinh doanh - Tài chính

  09/2017 - 06/2017