#

Trần Qúy Dương

Chuyên viên cao cấp Thu hút Nhân tài tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

Chưa có đánh giá
1

Chương trình mentoring của Trần Qúy Dương

Giới thiệu bản thân

Họ và tên: Trần Qúy Dương
Năm sinh: 1993
Quê quán: Hải Phòng
Tốt nghiệp: Đại học Kinh tế Quốc dân
Nghề nghiệp: Chuyên viên cao cấp Thu hút Nhân tài - VPBank

Kinh nghiệm làm việc

 • Chuyên viên cao cấp Thu hút Nhân tài

  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

  04/2021 - Hiện tại
 • Chuyên viên cao cấp Tuyển dụng

  Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

  04/2015 - 03/2021

Quá trình học tập

 • Đại học Kinh tế Quốc dân

  Kinh tế lao động

  09/2011 - 04/2015

Tên giải thưởng

 • Cán bộ Tuyển dụng xuất sắc trong nhiều năm liên tục

Kỹ năng & chứng chỉ

Kỹ năng giao tiếp nội bộ

HRBP hiện đại

Thương hiệu nhà Tuyển dụng