#

Đoàn Thị Cẩm Ly

5.0/5

Chủ nhật, 05-12-2021

Keep contact nha Ly. Flowers need time bloom. Waiting to see you shine your true colors :D

Đánh giá từ Mentor

Lan Hương Trương
Trợ lý Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Đầu tư HBR Holdings

Có thể bạn quan tâm