#

Nguyễn Thạch Thảo

Đã kết nối 0 / 100 Mentee

Sales Manager tại VPS Securities JSC.

Chưa có đánh giá
7

Lĩnh vực cố vấn

Định hướng nghề nghiệp: SalesTài chính

Giới thiệu bản thân

Dream big, work hard, stay humble

Kinh nghiệm làm việc

 • Sales Assistant

  TDT Innovation Solutions JSC

 • Broker

  Ho Chi Minh Securities Corporation

 • Sales Manager

  VPS Securities JSC.

Quá trình học tập

 • Học viện Ngân hàng

  Tài chính - Ngân hàng

  12/2014 - 12/2020

Hoạt động ngoại khóa

 • Blue Wings

  Trường phòng Nhân sự

Tên giải thưởng

 • Certificate of participation in The 6th ASEAN Future Leaders Summit (AFLES 2018)

Kỹ năng & chứng chỉ

Japanese Certificate

Level: N4

MS Office

Pháp Luật Chứng khoán và Thị trường Chứng khoán