#

Thao Do

Audit associate tại Deloitte Vietnam

1

Chương trình mentoring của Thao Do

Giới thiệu bản thân

Luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm học ACCA và ôn luyện Big4

Kinh nghiệm làm việc

 • favicon_icon

  Audit associate

  Deloitte Vietnam

  12/2021 - Hiện tại

Quá trình học tập

 • Đại học Ngoại thương

  Kế toán - kiểm toán

  Học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên kỳ 1 năm học 2029-2020

  09/2018 - 09/2022

Hoạt động ngoại khóa

 • favicon_icon

  Đoàn thanh niên trường Đại học Ngoại thương

  Thành viên Ban thông tin

  11/2018 - 11/2019

Kỹ năng & chứng chỉ

ACCA student

Hoàn thành 11/13 môn

Prize winner môn Strategic Financial Reporting (cấp độ nâng cao)
- Pass mark 84 (Top 1 Việt Nam, Top 8 toàn cầu)

JLPT N3

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm