#

Hoàng Minh Trí

4

Giới thiệu bản thân

I like The Weeknd's music

Kinh nghiệm làm việc

 • Management Trainee

  Circle K

  07/2019 - 08/2021
 • Tour Guide

  Vespa Adventures

  11/2018 - 02/2020

Quá trình học tập

 • Foreign Trade University

  Business English

  09/2015 - 12/2019

Hoạt động ngoại khóa

 • US-ASEAN Business Council

  Collaborator

  03/2019 - 03/2019
 • English Club of Foreign Trade University

  Vice President, Head of External Affairs Department

  10/2016 - 01/2018
 • APEC - Asia-Pacific Economic Cooperation

  Liaison Officer for Philippines' Minister of Trade - Ministers Responsible for Trade Meeting (MRT 23, APEC 2017)

  05/2017 - 05/2017
 • English Club of Foreign Trade University

  Member of External Affairs Department

  11/2015 - 10/2016

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm