#

Sang Trần

Finance Business Partner - Brand Marketing tại HEINEKEN Vietnam

Chưa có đánh giá
9

Lĩnh vực Mentoring

Ứng tuyển các chương trình: Management TraineeỨng tuyển vào Big4

Giới thiệu bản thân

HEINEKEN APAC Management Trainee - Finance

Kinh nghiệm làm việc

 • favicon_icon

  Finance Business Partner - Brand Marketing

  HEINEKEN Vietnam

  07/2020 - Hiện tại
 • favicon_icon

  Asia Pacific Management Trainee (APGP)

  Heineken Vietnam

  - Project owner - Trade Marketing (cross-function assignment) - HEINEKEN Vietnam
  - Commercial Business Controller - HEINEKEN Myanmar
  - Supply Chain Business Controller - HEINEKEN Cambodia
  - Reporting & Accounting Analyst - HEINEKEN Hanoi

  07/2018 - Hiện tại
 • favicon_icon

  Financial Audit Associate

  PwC Vietnam Limited

  06/2017 - 06/2018

Quá trình học tập

 • favicon_icon

  Foreign Trade University

  International Finance

Kỹ năng & chứng chỉ

CIMA Diploma in Managment Accounting