#

Minh Quân

VNU-IS Mentoring

Sinh viên tại Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

33

Chương trình mentoring của Minh Quân

Giới thiệu bản thân

Sẵn sàng giúp đỡ các em VNUIS!

Kinh nghiệm làm việc

 • favicon_icon

  Sinh viên

  Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Quá trình học tập

 • favicon_icon

  Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

  ICE2018

Hoạt động ngoại khóa

 • favicon_icon

  Trường Quốc tế - Đại học quốc gia Hà Nội

  Sinh viên

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm