#

Trương Mạnh Tường

VNU-IS Mentoring

Freelance 3D Artist tại Sentient Art

34

Chương trình mentoring của Trương Mạnh Tường

Giới thiệu bản thân

Freelance 3D Artist

Kinh nghiệm làm việc

 • Freelance 3D Artist

  Sentient Art

  05/2022 - Hiện tại
 • Intermediate Environment Artist

  NCSOFT Vietnam Visual Studio

  05/2020 - 04/2022
 • Junior 3D Artist

  Glass Egg - A Virtuos Studio

  02/2019 - 05/2020

Quá trình học tập

 • International School, Vietnam National University, Hanoi / Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

  International Business

  03/2014 - 02/2018

Hoạt động ngoại khóa

 • Vietnamese Youth Model United Nations - VYMUN

  Graphic Designer - Ban Truyền thông

  03/2015 - 07/2015
 • CLB Truyền thông - VNUIS

  Graphic Designer - Event Planner

  11/2014 - 05/2015

Tên giải thưởng

 • Best Performance Member

  Best Performance Member của Environment Department tại NCSOFT Vietnam Visual Studio năm 2020

  03/2021

Kỹ năng & chứng chỉ

ADVANCED DIPLOMA IN MULTIMEDIA

Arena Multimedia (2014-2018)

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm