#

Phạm Mỹ Hạnh

VNU-IS Mentoring

Bachelor of Financial Accounting tại International School - Vietnam National University

34

Chương trình mentoring của Phạm Mỹ Hạnh

Giới thiệu bản thân

Phạm Mỹ Hạnh

Kinh nghiệm làm việc

 • favicon_icon

  Bachelor of Financial Accounting

  International School - Vietnam National University

  - Second-year student majoring in Financial Accounting at VNU-IS
  - Thành viên Ban Phong trào Liên chi đoàn Sinh Viên Năm Nhất
  - Thành viên Ban Tình nguyện Trường Quốc tế - ĐHQGHN

Quá trình học tập

 • favicon_icon

  International School - Vietnam National University

  Financial & Accounting

  GPA: 3.69/4.0

Hoạt động ngoại khóa

 • favicon_icon

  Ly trà chanh vì cộng đồng

  Nhân sự

 • favicon_icon

  Mỗi mùa một tủ sách - Đổi sách lấy cây

  Nhân sự

Kỹ năng & chứng chỉ

Word, Excel, Power Point

Aptis B2

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm