#

Tra My

VNU-IS Mentoring

Ban truyền thông tại BKEC

33

Chương trình mentoring của Tra My

Giới thiệu bản thân

Mình vui vẻ và hướng ngoại, muốn lan toả năng lượng tích cực đến mọi người

Kinh nghiệm làm việc

 • favicon_icon

  Ban truyền thông

  BKEC

Quá trình học tập

 • favicon_icon

  Trường Quốc Tế - ĐHQGHN

  Hệ thống thông tin quản lý ( MIS )

  GPA 3.45

  10/2020 - 09/2024
 • favicon_icon

  Trường Quốc Tế - ĐHQGHN

  Hệ thống thông tin quản lý ( MIS )

  GPA 3.45

  10/2020 - 09/2022

Hoạt động ngoại khóa

 • favicon_icon

  Đoàn thanh niên Trường Quốc Tế - ĐHQGHN

  Thanh Xuân, Hà Nội

  Study tour HELP Experience
  IPround1
  IPround2

Tên giải thưởng

 • Chưa có

Kỹ năng & chứng chỉ

B2 Vstep

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm