#

Đỗ Hữu Minh

Big4 Mentor

Audit Manager tại Ernst & Young Vietnam

Chưa có đánh giá

Lĩnh vực Mentoring

Định hướng nghề nghiệp: Ngân hàngKiểm toánKế toán
Phát triển bản thân: Học tập
Ứng tuyển các chương trình: Các hoạt động xã hội (CLB/ tình nguyện...)Ứng tuyển vào Big4

Giới thiệu bản thân

No matter where you are, the importance is where you are heading.
Never too late to make your dream come true.

Kinh nghiệm làm việc

 • Audit Manager

  Ernst & Young Vietnam

  12/2015 - Hiện tại
 • Lecturer

  SAPP Academy

  10/2017 - 07/2019
 • Senior Manager, General Accounting

  Mercedes-Benz Vietnam

  Secondment Project

  04/2019 - 06/2019
 • Audit Assistant

  BDO Vietnam

  01/2015 - 12/2015
 • Relationship Manager 2

  Maritime Bank

  08/2014 - 12/2014
 • Audit Intern

  Mazars in Vietnam

  01/2014 - 03/2014

Quá trình học tập

 • Banking University of Ho Chi Minh City

  Finance Banking

  09/2010 - 06/2014

Hoạt động ngoại khóa

 • Future Accountant and Auditor Club of Banking University (FAAC BUH)

  Founder, Vice President

  10/2012 - 08/2013

Kỹ năng & chứng chỉ

Member of ACCA

Member of VACPA

TOEIC 900/990