#

Phạm Chung Anh

VNU-IS Mentoring

Ủy viên BCH tại Đoàn Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

34

Chương trình mentoring của Phạm Chung Anh

Giới thiệu bản thân

Sẵn sàng giúp đỡ các em!

Kinh nghiệm làm việc

 • favicon_icon

  Ủy viên BCH

  Đoàn Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Quá trình học tập

 • favicon_icon

  Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

  N/A

Hoạt động ngoại khóa

 • favicon_icon

  Mùa hè Xanh

  Đội trưởng

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm