#

Trang Nguyen

fMENTORING

Management Trainee tại Grab

Chương trình mentoring của Trang Nguyen

Giới thiệu bản thân

Management Trainee at Grab

Kinh nghiệm làm việc

 • favicon_icon

  Management Trainee

  Grab

  06/2021 - Hiện tại
 • favicon_icon

  Account Management Intern

  LeBrothers

 • favicon_icon

  Customer Service Lead

  OPENSEA Vietnam

Quá trình học tập

 • favicon_icon

  Foreign Trade University

  Bachelor of Business Administration - BBA, Business Administration and Management, General

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm