#

Phan Thị Thu Phương

VNU-IS Mentoring

Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Sau đại học tại Trường Quốc tế, Đại học quốc gia Hà Nội

34

Chương trình mentoring của Phan Thị Thu Phương

Giới thiệu bản thân

Họ và tên: Phan Thị Thu Phương
Ngày sinh: 05/10/1985
Học hàm, Học vị: Thạc sĩ

Kinh nghiệm làm việc

 • favicon_icon

  Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Sau đại học

  Trường Quốc tế, Đại học quốc gia Hà Nội

 • favicon_icon

  Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp, Viện Quốc tế Pháp ngữ

  Đại học quốc gia Hà Nội

 • favicon_icon

  Chuyên viên, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng, Phòng Hành chính - Tổng hợp

  Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN

 • favicon_icon

  Chuyên viên, Phó Trưởng phụ trách Phòng Hành chính - Nhân sự

  Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính và Bất động sản Viện, Tập đoàn Ngân hàng TMCP Bắc Á

Quá trình học tập

 • favicon_icon

  Học viện Hành chính Quốc gia, Hà Nội

  Thạc sĩ Quản lý công (2014), Học viện Hành chính Quốc gia, Hà Nội

 • favicon_icon

  Học viện Hành chính Quốc gia, Hà Nội

  Cử nhân Hành chính học (2007), Học viện Hành chính Quốc gia, Hà Nội

Hoạt động ngoại khóa

 • favicon_icon

  Trường Quốc tế, ĐHQGHN

  Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Sau đại học

 • favicon_icon

  Các dự án của trường, khoa Đại học quốc gia Hà Nội

  Thành viên hội đồng

  Hỗ trợ và tham gia trực tiếp với vai trò thành viên hội đồng tuyển dụng/ban kiểm tra sát hạch viên chức các đơn vị thuộc ĐHQGHN: Khoa Quản trị và Kinh doanh (nay là Trường Quản trị và Kinh doanh); Ban Quản lý các Dự án; Trung tâm Chuyển giao tri thức và hỗ trợ khởi nghiệp; Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học; Văn phòng ĐHQGHN…

Tên giải thưởng

 • Đạt danh hiệu “Giỏi việc Trường, đảm việc Nhà” năm 2017

  Đạt danh hiệu “Giỏi việc Trường, đảm việc Nhà” năm 2017; Công đoàn viên xuất sắc năm học 2017-2018; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2018-2019; Giấy khen của Viện trưởng Viện Quốc tế Pháp ngữ đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020; Giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Nội vụ khen tặng đạt thành tích trong học tập và công tác lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2021.

 • Tham gia các Đề tài, Dự án

  + Mô hình phân luồng giao thông trên tuyến Quốc lộ 6 đoạn Hòa Bình – Sơn La dưới ảnh hưởng của trượt lở, thuộc Chương trình SRV-10/0026, đã nghiệm thu năm 2015 (thành viên chính).
  + Nghiên cứu tiền khả thi việc xây dựng một trung tâm số hóa liên ngành nhằm bảo tồn và khai thác các giá trị di sản văn hóa Việt Nam lưu trữ tại Pháp, đã nghiệm thu, năm 2017 (thành viên).
  + Dự án số hóa di sản kiến trúc đại học Pháp tại Việt Nam - Trường hợp khuôn viên khoa Pháp, trường ĐHNN, ĐHQGHN, năm 2017 (thành viên).

 • Đề tài cấp Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội mã số 01X-12/08-2019-3 (thành viên chính).

 • Đề tài Nghiên cứu các yếu tố tác động đến ý định khởi nghiệp xanh của Doanh nhân Việt Nam. QG21.61 (thành viên chính).

Kỹ năng & chứng chỉ

N/A

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm