#

Lê Kim Thúy

fMENTORING

Owner & CEO tại Hashiya Japanese Restaurant

1

Chương trình mentoring của Lê Kim Thúy

Giới thiệu bản thân

Owner and CEO at Hashiya Japanese Restaurant

Kinh nghiệm làm việc

 • Owner & CEO

  Hashiya Japanese Restaurant

 • favicon_icon

  Owner

  Tay ho logistics Co. Ltd

 • favicon_icon

  Owner

  AMB Advanced Technologies Co. Ltd

Quá trình học tập

 • favicon_icon

  Foreign Trade University

  International Business

Hoạt động ngoại khóa

 • favicon_icon

  AMB Advanced Technologies Co. Ltd

  Owner

Kỹ năng & chứng chỉ

Customer Service

Leadership

Sales

Social Media

Marketing

Event Planning

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm