#

Hưng Nguyễn

Quá trình học tập

 • favicon_icon

  No More Lies

  Future Content Marketing

  05/2023 - 06/2023
 • favicon_icon

  Markus School

  Digital Marketing

  04/2022 - 05/2022
 • favicon_icon

  Markus School

  Marketing Thinking

  03/2022 - 04/2022
 • favicon_icon

  Design 101

  Graphic Design

  05/2019 - 08/2019

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm