#

Vũ Thị Hiền

Chưa có đánh giá

Kinh nghiệm làm việc

 • favicon_icon

  Trợ lý hành chính

  Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

  09/2019 - 03/2020

Quá trình học tập

 • favicon_icon

  Học viện Ngoại Giao

  Kinh tế quốc tế

  08/2018 - 05/2022

Hoạt động ngoại khóa

 • favicon_icon

  EMPOWER PROJECT

  Thành viên Ban Nội dung và Sự kiện

  Cùng diễn giả lên nội dung trong các buổi chia sẻ.
  Truyền thông sự kiện tới các nhóm, các trang thông tin.
  Chuẩn bị lịch trình, công tác hậu cần cho các buổi.
  Thu hút và đào tạo được 30 bạn học sinh Trung cấp.

  09/2020 - 12/2020

Kỹ năng & chứng chỉ

MOS Specialist 2016 - WORD & EXCEL