#

Linh Khánh

Founder tại de Amié

Chưa có đánh giá
1

Giới thiệu bản thân

"Choose your love. Love your choice."

Kinh nghiệm làm việc

 • Founder

  de Amié

  10/2020 - Hiện tại
 • CTV Content

  Kênh 14

  10/2020 - Hiện tại
 • Marketing Assistant

  KingStudy

  07/2020 - Hiện tại

Quá trình học tập

 • Đại học Luật Hà Nội

  Luật học

  GPA: 3.1/4.0

  09/2018 - 01/2021

Hoạt động ngoại khóa

 • LUMUN - Law University Model United Nations

  Phó Trưởng ban Tổ chức

  01/2021 - 04/2021
 • Chi bộ Sinh viên số 1 Đại học Luật Hà Nội

  Đảng viên

  11/2020 - 01/2021
 • Liên chi đoàn Khoa Pháp luật Quốc tế

  Trưởng ban Đối ngoại

  12/2019 - 01/2021
 • Hội sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội

  Thành viên ban Đối ngoại

  10/2018 - 09/2020

Tên giải thưởng

 • Học bổng Giỏi năm 2019-2020

Kỹ năng & chứng chỉ

Đàm phán, thuyết phục

Làm việc nhóm, leader

Xây dựng các mối quan hệ

Xử lý tình huống

Dẫn chương trình