#

Nguyễn Hữu Bảo Minh

Đã kết nối 0 / 100 Mentee

Product developer (MT) tại MSB - Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam

Chưa có đánh giá
3

Giới thiệu bản thân

Willing to do, willing to fail and willing to redo

Kinh nghiệm làm việc

 • Product developer (MT)

  MSB - Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam

  Trực tiếp lead dự án về dòng thẻ liên kết mới

  08/2018 - Hiện tại
 • Internship

  Eton.vn

  01/2018 - 05/2018

Quá trình học tập

 • FTU

  Kinh doanh quóc tế

  - Giải thưởng sinh viên 5 tốt cấp thành phố

  08/2015 - 08/2018

Tên giải thưởng

 • Top 5 cuộc thi The Logisticom 2018 - Chủ đề Innovation

  Cuộc thi do ĐH RMIT Hồ Chí Minh tổ chức (Thiên về supply chain hoặc logistic

  08/2018
 • Top 3 cuộc thi Hành Trình kinh doanh 2016 - Chủ đề Thương mại điện tử

  Cuộc thi giải case study

  10/2016
 • Tình nguyện viên

  Một số các hoạt động ngoại về tình nguyện

Kỹ năng & chứng chỉ

Mos Excel 2010

Ielts - 6.5