#

Kien Tran

Sales Strategy Intern tại Procter & Gamble

Chưa có đánh giá
7

Lĩnh vực Mentoring

Phát triển bản thân: Phát triển kỹ năng mềm
Ứng tuyển các chương trình: Ứng tuyển vào Big4

Giới thiệu bản thân

Contact me: https://www.linkedin.com/in/kien-d-tran/

Kinh nghiệm làm việc

 • favicon_icon

  Business Development Intern

  Deloitte

  11/2018 - 02/2019
 • favicon_icon

  Summer Analyst

  IDG Ventures Vietnam

  04/2018 - 08/2018
 • favicon_icon

  Business Development Representative

  Ematic Solutions

  11/2017 - 04/2018
 • favicon_icon

  Sales Strategy Intern

  Procter & Gamble

Quá trình học tập

 • favicon_icon

  Foreign Trade University

  International Business Economics

  08/2016 - 01/2020

Tên giải thưởng

 • HSBC Business Case Competition | First Runner-up

  04/2019
 • Unilever Future Leaders League | First Runner-up

  02/2019
 • P&G CEO Challenge | First Runner-up

  12/2018
 • Ứng Viên Tài Năng | First Runner-up

  12/2018
 • Nielsen Case Competition | First Runner-up

  11/2018
 • Beiersdorf International Internship Challenge | First Runner-up

  08/2018