#

Nguyễn Diệu Anh

5.0/5
1

Chương trình cố vấn đã tham gia

Lĩnh vực Số sao Số mentor Nội dung
Marketing
1 Xem thêm

Giới thiệu bản thân

Tough times don't last, but tough people do.

Kinh nghiệm làm việc

 • Social Executive + Media Creative

  SHE Vietnam

 • Brand Manager Assistant

  HOBB Design

 • Intern Content Writer

  LeBros

Quá trình học tập

 • Đại học Kinh tế Quốc dân

  Truyền thông Marketing

Hoạt động ngoại khóa

 • Youth NEU Media

  Head of Media

 • Retrospect

  Founder/Head of Organization Board

  Music show

Tên giải thưởng

 • Giải Nhất miền Bắc

  Cuộc thi ảnh Living Colors 2019 của National Geographic Learning Vietnam

Kỹ năng & chứng chỉ

IELTS

7.5