#

Phan Thị Ngọc Khánh

Big4 Mentor

Senior Consultant tại PwC Consulting Vietnam

5.0/5
2

Chương trình Mentoring đã tham gia

Lĩnh vực Mentoring

Định hướng nghề nghiệp: Ngân hàngKhác

Giới thiệu bản thân

Currently working in the Financial Service as a Risk Consultant, focusing on Financial Crime field (including Anti-Money Laundering/Counter Financing Terrorism (AML/CFT) and Sanctions, Anti-Bribery & Corruption (ABC))

Kinh nghiệm làm việc

 • favicon_icon

  AML Officer

  Public Bank Vietnam

  06/2017 - 04/2019
 • favicon_icon

  Senior Consultant

  PwC Consulting Vietnam

Quá trình học tập

 • favicon_icon

  National Economics University

  Public Finance

Hoạt động ngoại khóa

 • favicon_icon

  360 Environment Club

  Volunteer

Tên giải thưởng

 • No.55 in the Top 200 of " TOEIC for career"

Kỹ năng & chứng chỉ

IELTS 7.0

ACAMS

TOEIC 885