#

Nguyễn Minh Tuấn

Audit senior 3 tại Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

7

Chương trình mentoring của Nguyễn Minh Tuấn

Giới thiệu bản thân

An experienced auditor and passionate about sharing my valuable experience to students

Kinh nghiệm làm việc

 • favicon_icon

  Audit senior 3

  Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

  08/2017 - Hiện tại

Quá trình học tập

 • favicon_icon

  NEU

  Audit

  3.57/4.0

  09/2013 - 07/2017

Hoạt động ngoại khóa

 • favicon_icon

  Daian Graduated Students Association

  Co-founder

  09/2013 - 07/2021

Tên giải thưởng

 • ACCA scholarship

  09/2017
 • CMA scholarship

Kỹ năng & chứng chỉ

TOEIC - 905

CMA - Pass 2 levels

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm