#

Nguyễn Ngọc Sương

Trợ lý Kiểm toán tại EY Việt Nam

Chưa có đánh giá

Kinh nghiệm làm việc

 • favicon_icon

  Trợ lý Kiểm toán

  EY Việt Nam

  12/2020 - Hiện tại
 • favicon_icon

  Nhân viên dịch vụ khách hàng

  Ecomviet

  08/2018 - 10/2020

Quá trình học tập

 • favicon_icon

  Trường Đại học Kinh tế Luật

  Tài chính ngân hàng

  GPA: 8.37/10

  08/2017 - 04/2021

Kỹ năng & chứng chỉ

ACCA

Hoàn thành F6, F7, F8