#

Phạm Thị Lan

Chưa có đánh giá

Kinh nghiệm làm việc

 • favicon_icon

  Sales Staff

  Benjamin Trading and Services JSC

  07/2020 - 02/2021

Quá trình học tập

 • favicon_icon

  Foreign Trade University

  International Business Administration

  3.93/4
  Scholarships by Aeon 1% Club Foundation

Hoạt động ngoại khóa

 • favicon_icon

  Scientific Management Department

  Collaborator