#

Nguyễn Phương Anh

5.0/5
2

Giới thiệu bản thân

Sinh viên năm 2 trường Đại học Thương Mại
Thành viên ban Truyền thông - Đối ngoại YAC CLB Kế toán - Kiểm toán trẻ - TMU

Quá trình học tập

  • favicon_icon

    Trường Đại học Thương Mại

    Kế toán doanh nghiệp

    GPA: 3.44

Chủ nhật, 05-12-2021

Luôn mạnh mẽ và quyết đoán như vậy nhé cô gái

Đánh giá từ Mentor

Lan Hương Trương
Trợ lý Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Đầu tư HBR Holdings

Có thể bạn quan tâm