#

Luu Ngọc Anh

VNU-IS Mentoring
33

Chương trình mentoring của Luu Ngọc Anh

Giới thiệu bản thân

Hi!
I'm VNU-IS Alumni.

Kinh nghiệm làm việc

  • favicon_icon

    N/A

    N/A

Quá trình học tập

  • favicon_icon

    Vietnam National University – International School

    International Business - Finance, Excellent Result

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm