#

Lê Ngọc Thành

Đã kết nối 0 / 100 Mentee

Management Trainee tại Prudential Vietnam Assurance

Chưa có đánh giá
5

Lĩnh vực cố vấn

Định hướng nghề nghiệp: Sales

Giới thiệu bản thân

Good or bad, hard to say.

Kinh nghiệm làm việc

 • Management Trainee

  Prudential Vietnam Assurance

  Operations
  Data Analytics & Insight
  Partnership Distribution: Project Manager (Organizational Restructuring, Model Transformation)

  07/2019 - Hiện tại
 • Associate Consultant

  One Arrow Consulting

 • Business Development

  SEVA Charitable Trust/India

Quá trình học tập

 • Khoa Quốc Tế ĐHQGHN

  Kinh Doanh Quốc Tế

Hoạt động ngoại khóa

 • AIESEC

  Manager

 • CIMB Young ASEAN Leaders

  Vietnam Representative