#

Giangnt

Trưởng phòng Phát triển sản phẩm tại Công ty Cổ phần đầu tư KSFinance

Chương trình mentoring của Giangnt

Giới thiệu bản thân

Xin chào

Kinh nghiệm làm việc

 • favicon_icon

  Trưởng phòng Phát triển sản phẩm

  Công ty Cổ phần đầu tư KSFinance

  - Dẫn dắt các thành viên trong phòng triển khai các sản phẩm đầu tư, các sản phẩm bất động sản
  - Làm việc với các Phòng/ban liên quan (IT, Tài chính kế toán, Vận hành, Sale, ...) để xây dựng định hướng phát triển danh mục sản phẩm tại Công ty
  - Xây dựng chính sách sản phẩm và làm việc với IT phát triển hệ thống công nghệ để khai báo, triển khai và quản trị sản phẩm.
  - Làm việc với các công ty liên quan và đối tác để thực hiện triển khai các sản phẩm bán chéo giữa các kênh bán và quản trị danh mục và hiệu quả bán chéo sản phẩm.
  - Đào tạo lực lượng bán về chính sách sản phẩm của Công ty và cập nhật thông tin chính sách sản phẩm mới
  - Hỗ trợ Lực lượng bán phát triển hệ thống quản trị sale và KPIs, định danh và xây dựng chính sách cho Khách hàng

  04/2022 - Hiện tại
 • Chuyên gia sản phẩm quản lý tiền tệ và thanh khoản

  Techcombank

  1. Phân tích nhu cầu khách hàng và đưa ra các yêu cầu phát triển tính năng sản phẩm và dẫn dắt nhóm phối hợp để hoàn thiện sản phẩm dịch vụ
  2. Thực hiện triển khai các dự án phát triển sản phẩm mới với vai trò là PO của các dự án sản phẩm:
  - Sản phẩm QRCode
  - Sản phẩm Virtual Account
  - Sản phẩm Payment Gateway: Cổng thanh toán chấp nhận thanh toán thẻ qua các mô hình
  - Sản phẩm POS
  - Sản phẩm Thu hộ Tiền mặt qua các kênh, bao gồm cả kênh đối tác
  - Sản phẩm Tài trợ chuỗi trên nên tảng Supply Chain Finance
  - Các dự án đóng gói bộ sản phẩm cho các Khách hàng VIP (tài trợ nhóm KH mục tiêu theo từng giai đoạn và bộ sản phẩm bảo lãnh, ...)
  - Thiết kế các giải pháp cho nhóm khách hàng mục tiêu theo từng lĩnh vực và mô hình kinh doanh
  3. Hoàn thiện bộ sản phẩm và hướng dẫn vận hành và chính sách giá của sản phẩm/dịch vụ
  4. Đào tạo, hướng dẫn các bộ phận liên quan để triển khai cung cấp dịch vụ tới khách hàng
  5. Xây dựng các bộ tài liệu hướng dẫn bán để giúp lực lượng bán triển khai sản phẩm hiệu quả tới khách hàng
  6. Quản trị hiệu quả khai thác sản phẩm

  01/2020 - 03/2022
 • Chuyên gia sản phẩm tài trợ chuỗi

  Techcombank

  - Nghiên cứu nhu cầu chuỗi giá trị và xây dựng giải pháp dịch vụ cho chuỗi giá trị (gói giải pháp gồm sản phẩm tín
  dụng và phi tín dụng: bảo lãnh, tài khoản, quản lý dòng tiền, thu hộ, ...)
  - Đóng gói và ban hành bộ giải pháp cho chuỗi giá trị hoặc nhóm khách hàng trong chuỗi giá trị
  - Thực hiện các sản phẩm chuỗi lớn: Tài trợ chuỗi nhà thầu, tài trợ chuỗi Nhà cung cấp, tài trợ chuỗi nhà phân phối
  của các KH, tập đoàn lớn, ...
  - Xây dựng bộ sản phẩm, hướng dẫn vận hành và chính sách giá cho bộ giải pháp.
  - Đào tạo hướng dẫn lực lượng bán triển khai bộ giải pháp tới chuỗi giá trị

  10/2015 - 12/2019
 • Chuyên viên cao cấp quan hệ khách hàng doanh nghiệp

  Techcombank

  - Phân tích đánh giá hoạt động kinh doanh của khách hàng, tư vấn các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng phù hợp và triển
  khai cung cấp dịch vụ tới Khách hàng
  - Quản lý và duy trì mối quan hệ và gia tăng sản phẩm dịch vụ cung cấp và giá trị lợi ích tới khách hàng
  - Yêu cầu và phối hợp với các bộ phận liên quan để đáp ứng nhanh nhất, tốt nhất nhu cầu của khách hàng mang lại
  hiệu quả tới Ngân hàng.
  - Quản lý danh mục khách hàng Big Cooperate tại chi nhánh

  04/2007 - 09/2015

Quá trình học tập

 • National Economics University (NEU) Vietnam

  Bachelor's degree, Business Administration and Management, Quality

 • National Economics University (NEU) Vietnam

  Master of Business Administration in English - EMBA, Business Administration and Management, General

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm