#

Đỗ Tuấn Tú

Quản lý cấp cao tại VPBank

7

Chương trình mentoring của Đỗ Tuấn Tú

Giới thiệu bản thân

xin chào

Kinh nghiệm làm việc

 • favicon_icon

  Quản lý cấp cao

  VPBank

  - Phát triển kinh doanh các mảng KHCN

  01/2022 - Hiện tại
 • favicon_icon

  Quản lý hoạt động

  VPBank

  - Phát triển kinh doanh các mảng KHCN,
  KQ: Nâng năng suất PB lên 3-10 lần tại các chỉ tiêu chính: SL, UPL, Banca, CC

  07/2020 - 01/2022
 • favicon_icon

  Quản lý bán hàng

  VPBank

  Quản lý triển khai bán các sản phẩm thế chấp: Phát triển đối tác, kiểm soát chất lượng tín dụng, đào tạo và thúc đẩy bán.
  KQ: Nâng doanh số HUB từ 3 lên tới 50 tỷ, HUB có năng suất bán tốt nhất

  06/2017 - 04/2019
 • favicon_icon

  Kiểm toán

  VPBank

  Rà soát phát hiện các rủi ro trong quy trình sản phẩm của VPBank, Kiểm tra việc thực hiện tuân thủ quy trình của các phòng ban thuộc đối tượng kiểm toán. Đề xuất các giải pháp khắc phục lỗi/ lỗ hổng trong quy trình.
  KQ: Phát hiện rủi ro sản phẩm UPL HHB, KTV chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc họp giao ban quý Khối KTNB

  12/2016 - 05/2017

Quá trình học tập

 • favicon_icon

  Đại học kinh tế quốc dân

  Quản trị kinh doanh

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm