#

Phạm Quý Cường

Bank Employee tại BIDV - Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam

7

Chương trình mentoring của Phạm Quý Cường

Giới thiệu bản thân

Experiences in Risk Management

Kinh nghiệm làm việc

 • Bank Employee

  BIDV - Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam

  Skills: Credit Risk Management · Liquidity Risk Management · Risk Management

Quá trình học tập

 • Foreign Trade University

  Banking and Financial Support Services

  09/2013 - 05/2017

Hoạt động ngoại khóa

 • favicon_icon

  Future Bankers Network - FBN FTU

  Vice Precident

  10/2015 - 03/2017

Kỹ năng & chứng chỉ

Credit Risk Management

Liquidity Risk Management

Risk Management

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm