#

Nguyễn Tú Anh

VNU-IS Mentoring

Content creator tại Dịch vụ tham vấn Trường Quốc Tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

33

Chương trình mentoring của Nguyễn Tú Anh

Giới thiệu bản thân

SINH VIÊN TRƯỜNG QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Kinh nghiệm làm việc

 • favicon_icon

  Content creator

  Dịch vụ tham vấn Trường Quốc Tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

  - Viết các bài viết về tâm lý, phát triển bản thân trên Fanpage
  - Viết kịch bản podcast

  03/2021 - Hiện tại

Quá trình học tập

 • favicon_icon

  Vietnam National University, Hanoi

  Ngành Kinh doanh quốc tế

  09/2021 - 09/2025

Hoạt động ngoại khóa

 • favicon_icon

  Dự án "Yêu? Chưa đủ!"

  Cộng tác viên truyền thông

  - Viết email gửi các bạn sinh viên
  - Viết các bài viết truyền thông cho dự án trên Fanpage Facebook

  06/2022 - 06/2022
 • favicon_icon

  Dự án Job Fair 2022 Trường Quốc Tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

  Coreteam ban truyền thông

  - Viết các bài viết truyền thông cho sự kiện trên Fanpage Facebook
  - Viết JD tuyển đại sứ truyền thông

  05/2022 - 06/2022

Kỹ năng & chứng chỉ

Tin học văn phòng

Sử dụng thành thạo các công cụ Word, Excel, Power Point

APTIS B2

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm