#

Tuấn Đặng

Trưởng phòng tại Thẩm mỹ viện Thiên Hà | AHG

1 mentee
1 h
1

Chương trình mentoring của Tuấn Đặng

Giới thiệu bản thân

8 năm hoạt động trong vai trò Văn hóa doanh nghiệp & Truyền thông nội bộ
4 năm trưởng nhóm Truyền thông nội bộ Bảo hiểm VBI
4 năm kinh nghiệm kế hoạch & triển khai Thương hiệu tuyển dụng
2 năm phó phòng Marketing
3 năm tư vấn & đào tạo Văn hóa doanh nghiệp & Truyền thông nội bộ (Freelancer)

Kinh nghiệm làm việc

 • favicon_icon

  Trưởng phòng

  Thẩm mỹ viện Thiên Hà | AHG

  • Phát triển văn hoá và Truyền thông nội bộ
  • Đào tạo

  09/2022 - Hiện tại
 • favicon_icon

  Enterprise Culture & Internal Communications consultant

  Freelance

  TrainningTruyền thông nội bộ & Văn hóa doanh nghiệp; Thương hiệu tuyển dụngTrainningTruyền thông nội bộ & Văn hóa doanh nghiệp; Thương hiệu tuyển dụng
  Skills: Enterprise culture · Internal Communications

  07/2020 - Hiện tại
 • favicon_icon

  Phó phòng | Marketing/Marcom.

  Phòng Khám xương khớp cột sống iCCARE (chiropractic)

  • Phát triển mạng lưới B2B
  - Xây dựng kế hoạch, các sản phẩm phù hợp với nhóm đối tác
  - Phụ trách kết nối và thỏa thuận quyền lợi giữa công ty và đối tác
  - Thúc đẩy chương trình sự kiện song phương, thúc đẩy nhận diện thương hiệu công ty theo tính chất đồng thương hiệu trong các chương trình

  • Tổ chức sự kiện
  - Xây dựng khung sự kiện, kịch bản và chủ đề hàng tháng
  - Dự thảo chiến lược chuỗi sự kiện

  • Quản trị thương hiệu
  - Quản trị sự nhất quán của thương hiệu trong ấn phẩm và các chương trình
  - Đo lượng sức khỏe thương hiệu trong thị trường

  • Nghiên cứu hành vi khách hàng
  - Phối hợp với bộ phận kinh doanh/dịch vụ khách hàng nghiên cứu hành vi sử dụng dịch vụ của khách hàng
  - Phối hợp với bộ phận dịch vụ khách hàng đóng gói bộ dịch vụ phù hợp với tệp khách hàng

  • Quản lý truyền thông trên các kênh mạng xã hội
  • Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro tại đơn vị; quản trị rủi ro truyền thông
  • Tham gia xây dựng hệ thống quy trình đón tiếp khách hàng mới
  • Quản lý hệ thống bảo hiểm/bảo lãnh viện phí

  Các dự án đang tham gia
  • Tái xây dựng website
  - Tham gia xây dựng UI/UX mới
  - Tái tổ hợp sitemap
  - Xây dựng Wireframe landing-page
  • Ứng dụng
  - Xây dựng wireframe
  - Xây dựng luồng điều hướng người dùng và các tính năng phụ trợ giữ chân người dùng
  • Tái định hình văn hóa doanh nghiệp
  - Xây dựng khung văn hóa doanh nghiệp mới dựa trên điều hướng của chủ doanh nghiệp
  - Xây dựng chương trình đào tạo và hoạt động thi đua đựa trên nền móng văn hóa doanh nghiệp mới
  • Phát triển mạng lưới B2B - Xây dựng kế hoạch, các sản phẩm phù hợp với nhóm đối tác - Phụ trách kết nối và thỏa thuận quyền lợi giữa công ty và đối tác - Thúc đẩy chương trình sự kiện song phương, thúc đẩy nhận diện thương hiệu công ty theo tính chất đồng thương hiệu trong các chương trình
  • Tổ chức sự kiện - Xây dựng khung sự kiện, kịch bản và chủ đề hàng tháng - Dự thảo chiến lược chuỗi sự kiện
  • Quản trị thương hiệu - Đo lượng sức khỏe thương

  02/2019 - 12/2020
 • Trưởng nhóm | Truyền thông nội bộ

  Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank)

  Quản trị 70% công việc toàn Ban Truyền thông

  04/2015 - 05/2019
 • favicon_icon

  Marketing Communications Specialist

  VietinBank Insurance

  • Quản trị Thương hiệu 2014 - 2017; 2017- 2019
  - Quản trị Bộ nhận diện thương hiệu 2 thời kỳ 2014 - 2017 và 2017 -2019
  - Quản lý, đảm bảo nhận diện thương hiệu trên toàn hệ thống trong các quảng cáo tại các Phòng Giao dịch tại Ngân hàng VietinBank, gồm 30 đơn vị công ty thành viên và hơn 1000 điểm giao dịch trên toàn quốc

  • Trưởng nhóm truyền thông Nội bộ
  - Xây dựng chương trình hoạt động nội bộ, thúc đẩy kinh doanh
  - Xây dựng chương trình event cộng đồng, đẩy mạnh nhận diện thương hiệu trên thị trường
  - Phối hợp truyền thông sự kiện thúc đẩy sức khỏe doanh nghiệp
  - Nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp phù hợp, đẩy mạnh tương tác giữa doanh nghiệp với khách hàng
  - Phối hợp Ban dự án thuộc tổng công ty xây dựng nền móng văn hóa doanh nghiệp
  - Phụ trách thiết kế truyền thông Nội bộ
  - Phụ trách theo dõi sức khỏe truyền thông nội bộ từ 2016 – 2019
  - Phụ trách nội dung truyền thông nội bộ
  - Đo lường, phân tích và báo cáo tình trạng hoạt động chương trình nội bộ hoặc chương trình sự kiện Co-Branding
  - Cập nhật xu hướng và các công cụ Digital và Social Marketing mới, gửi đánh giá hiệu quả dự kiến, đề xuất phương án triển khai mới về Lãnh đạo Ban Truyền thông
  - Tìm kiếm và phối hợp đánh giá các agency có năng lực và những giải pháp có hiệu quả cao trong các công việc về truyền thông
  - Đánh giá dữ liệu nghiên cứu về khách hàng, điều kiện thị trường và đối thủ cạnh tranh,... để có thể tiếp cận trực tuyến khách hàng mục tiêu một cách hiệu quả nhất

  • Marketer/Content/Web admin

  Các dự án đang tham gia
  • Tái định hình văn hóa doanh nghiệp - Xây dựng nhận diện và văn hóa doanh nghiệp mới
  • Mô hình khai thác mới VBI4Lever - Mô hình kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ mới
  • App MyVBI - Ứng dụng khai báo giám định và bồi thường trực tuyến
  • Website chính thức mới (vbi.vietinbank.vn) - Website chính, tư vấn và giới thiệu sản phẩm, tham gia bảo hiểm trực tuyến• Quản trị Thương hiệu 2014 - 2017; 2017- 2019 - Quản trị Bộ nhận diện thương hiệu 2 thời kỳ 2014 - 2017 và 2017 -2019 - Quản lý, đảm bảo nhận diện thương hiệu trên toàn hệ thống trong các quảng cáo tại các Phòng Giao dịch tại Ngân hàng VietinBank, gồm 30 đơn vị công ty thành viên và hơn 1000 điểm giao dịch trên toàn quốc
  • Trưởng nhóm truyền thông Nội bộ
  - Xây dựng chương trình hoạt động nội bộ, thúc đẩy kinh doanh
  - Xây dựng chương trình event cộng đồng, đẩy mạnh nhận diện thương hiệu trên thị trường
  - Phối hợp truyền thông sự kiện thúc đẩy sức khỏe doanh nghiệp
  - Nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp phù hợp, đẩy mạnh tương tác giữa doanh nghiệp với khách hàng
  - Phối hợp Ban dự án thuộc tổng công ty xây dựng nền móng văn hóa doanh nghiệp
  - Phụ trách thiết kế truyền thông Nội bộ
  - Phụ trách theo dõi sức khỏe truyền thông nội bộ từ 2016 – 2019
  - Phụ trách nội dung truyền thông nội bộ
  - Đo lường, phân tích và báo cáo tình trạng hoạt động chương trình nội bộ hoặc chương trình sự kiện Co-Branding
  - Cập nhật xu hướng và các công cụ Digital và Social Marketing mới, gửi đánh giá hiệu quả dự kiến, đề xuất phương án triển khai mới về Lãnh đạo Ban Truyền thông
  - Tìm kiếm và phối hợp đánh giá các agency có năng lực và những giải pháp có hiệu quả cao trong các công việc về truyền thông
  - Đánh giá dữ liệu nghiên cứu về khách hàng, điều kiện thị trường và đối thủ cạnh tranh,... để có thể tiếp cận trực tuyến khách hàng mục tiêu một cách hiệu quả nhất

  • Marketer/Content/Web admin

  Các dự án đang tham gia
  • Tái định hình văn hóa doanh nghiệp - Xây dựng nhận diện và văn hóa doanh nghiệp mới
  • Mô hình khai thác mới VBI4Lever - Mô hình kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ mới
  • App MyVBI - Ứng dụng khai báo giám định và bồi thường trực tuyến
  • Website chính thức mới (vbi.vietinbank.vn) - Website chính, tư vấn và giới thiệu sản phẩm, tham gia bảo hiểm trực tuyến• Quản trị Thương hiệu 2014 - 2017; 2017- 2019 - Quản trị Bộ nhận diện thương hiệu 2 thời kỳ 2014 - 2017 và 2017 -2019 - Quản lý, đảm bảo nhận diện thương hiệu trên toàn hệ thống trong các quảng cáo tại các Phòng Giao dịch tại Ngân hàng VietinBank, gồm 30 đơn vị công ty thành viên và hơn 1000 điểm giao dịch trên toàn quốc • Trưởng nhóm truyền thông Nội bộ - Xây dựng chương trình hoạt động nội bộ, thúc đẩy kinh doanh - Xây dựng chương trình event cộng đồng, đẩy mạnh nhận diện thương hiệu trên thị trường - Phối hợp truyền thông sự kiện thúc đẩy sức khỏe doanh nghiệp - Nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp phù hợp, đẩy mạnh tương tác giữa doanh nghiệp với khách hàng - Phối hợp Ban dự án thuộc tổng công ty xây dựng nền móng văn hóa doanh nghiệp - Phụ trách thiết kế truyền thông Nội bộ - Phụ trách theo dõi sức khỏe truyền thông nội bộ từ 2016 – 2019 - Phụ trách nội dung truyền thông nội bộ - Đo lường, phân tích và báo cáo tình trạng hoạt động chương trình nội bộ hoặc chương trình sự kiện Co-Branding - Cập nhật xu hướng và các công cụ Digital và Social Marketing mới, gửi đánh giá hiệu quả dự kiến, đề xuất phương án triển khai mới về Lãnh đạo Ban Truyền thông - Tìm kiếm và phối hợp đánh giá các agency có năng lực và những giải pháp có hiệu quả cao trong các công việc về truyền thông - Đánh giá dữ liệu nghiên cứu về khách hàng, điều kiện thị trường và đối thủ cạnh tranh,... để có thể tiếp cận trực tuyến khách hàng mục tiêu một cách hiệu quả nhất • Marketer/Content/Web admin Các dự án đang tham gia • Tái định hình văn hóa doanh nghiệp - Xây dựng nhận diện và văn hóa doanh nghiệp mới • Mô hình khai thác mới VBI4Lever - Mô hình kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ mới • App MyVBI - Ứng dụng khai báo giám định và bồi thường trực tuyến • Website chính thức mới (vbi.vietinbank.vn) - Website chính, tư vấn và giới thiệu sản phẩm, tham gia bảo hiểm trực tuyến
  Skills: Enterprise culture · Internal Communications

  05/2015 - 03/2018

Quá trình học tập

 • favicon_icon

  N/A

  N/A

Hoạt động ngoại khóa

 • favicon_icon

  Thiếu nhi Thánh thể Việt Nam

  Huynh trưởng III

 • favicon_icon

  Group Tuyển dụng

  Admin

  Group hơn 72k thành viên (tính tại thời điểm tháng 8 năm 2022)

 • favicon_icon

  Nghề Nhân sự Việt Nam

  Head of Marcom.

Tên giải thưởng

 • Đại sứ thương hiệu VBI 2018

Kỹ năng & chứng chỉ

Thiết kế 2D

Dựng phim TVC (cơ bản)

Đạo diễn | Kịch bản | Biên kịch

Quay phim

Đào tạo

- Văn hóa doanh nghiệp & Truyền thông nội bộ
- Thương hiệu nhà tuyển dụng
- Kỹ năng mềm
- Kỹ nắng cứng văn phòng

Văn hóa doanh nghiệp & Truyền thông nội bộ

Thương hiệu nhà tuyển dụng

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm