#

Võ Phương Khánh Linh

Management Trainee tại Generali Việt Nam

Chưa có đánh giá
5

Chương trình mentoring của Võ Phương Khánh Linh

Giới thiệu bản thân

Foreign Trade University
Bachelor of Art in International Business Economics
Cumulative GPA: 3.5/4
Generali Management Trainee since September 2017

Kinh nghiệm làm việc

 • Management Trainee

  Generali Việt Nam

  2.5-year full time working experience as management trainee at Generali Vietnam. Rotated through Agency Development Department, Human Capital and Distribution, Operations Management Department and Marketing Department.

  08/2018 - Hiện tại
 • Account Executive

  Nexttech Group

  12/2016 - 07/2017
 • favicon_icon

  Associate manager - product owner

  AIA Vietnam

Quá trình học tập

 • Foreign Trade University

  International Business Economics

  GPA 3.5/4

  07/2013 - 07/2017
 • favicon_icon

  Vinh University Gifted School

  English

Hoạt động ngoại khóa

 • FTU Youth Union

  Volunteering Department

Kỹ năng & chứng chỉ

Ielts

7.5

Japanese N3 Proficiency Test