#

Lê Tuấn Anh

Management Trainee-Sales, Trade Marketing tại Suntory Pepsico Vietnam Beverage

Chưa có đánh giá
3

Chương trình mentoring của Lê Tuấn Anh

Giới thiệu bản thân

Anh là Lê Tuấn Anh là K53 trường Ngoại Thương cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm làm việc

 • Management Trainee-Sales, Trade Marketing

  Suntory Pepsico Vietnam Beverage

  05/2019 - Hiện tại

Quá trình học tập

 • Đại học Ngoại Thương

  Kinh Tế Đối Ngoại

  3.13/4.0

  09/2014 - 04/2018