#

Lê Tuấn Anh

Đã kết nối 0 / 100 Mentee

Management Trainee-Sales, Trade Marketing tại Suntory Pepsico Vietnam Beverage

Chưa có đánh giá
1

Lĩnh vực cố vấn

Ứng tuyển các chương trình: Management Trainee
Định hướng nghề nghiệp: SalesMarketing

Giới thiệu bản thân

Anh là Lê Tuấn Anh là K53 trường Ngoại Thương cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm làm việc

 • Management Trainee-Sales, Trade Marketing

  Suntory Pepsico Vietnam Beverage

  05/2019 - Hiện tại

Quá trình học tập

 • Đại học Ngoại Thương

  Kinh Tế Đối Ngoại

  3.13/4.0

  09/2014 - 04/2018