#

Đinh Thùy Dung

Đã kết nối 0 / 100 Mentee

Chuyên viên Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp - Phòng Investment Banking tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

5.0/5
4

Chương trình cố vấn đã tham gia

Lĩnh vực Số sao Số mentee Nội dung
Tài chính
1 Xem thêm

Lĩnh vực cố vấn

Ứng tuyển các chương trình: Management Trainee
Định hướng nghề nghiệp: Tài chính

Giới thiệu bản thân

Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào

Kinh nghiệm làm việc

 • Chuyên viên Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp - Phòng Investment Banking

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

  11/2019 - Hiện tại
 • Chuyên viên miền Ngân hàng Doanh nghiệp

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải

  04/2019 - 11/2019
 • Quản trị viên - Ngân hàng Doanh nghiệp

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải

  04/2017 - 04/2019

Quá trình học tập

 • Đại học Ngoại thương Hà Nội

  Quản trị Kinh doanh

  09/2013 - 09/2017

Hoạt động ngoại khóa

 • Diễn đàn Thanh niên Họp mô phỏng Quốc hội - VNYP

  Thành viên Ban Event & Logistics

  10/2016 - 05/2018
 • Tổ chức Việt Nam Hợp tác Thanh niên - VYCO

  Trưởng Ban Đối ngoại

  08/2015 - 04/2016
 • favicon_icon

  Tổ chức Việt Nam Hợp tác Thanh niên - VYCO

  Thành viên Ban Đối ngoại

  09/2014 - 07/2015
 • Đoàn Thanh niên Đại học Ngoại thương

  Thành viên Ban Đối ngoại

  09/2013 - 09/2014

Kỹ năng & chứng chỉ

CFA level 2