#

Nguyễn Minh Phương

Digital Growth Consultant tại Insider

2 mentee
2 h
5.0/5
49

Chương trình mentoring của Nguyễn Minh Phương

Giới thiệu bản thân

Business Development Trainee Prudential 2019

Kinh nghiệm làm việc

 • favicon_icon

  Digital Growth Consultant

  Insider

  06/2021 - Hiện tại
 • Business Development Trainee

  Prudential Vietnam Assurance

  10/2019 - 08/2021

Quá trình học tập

 • Foreign Trade University

  External Economics

  3.7/4

Hoạt động ngoại khóa

 • SEO-Vietnam

  Fellow Summer 2019

  06/2019 - 10/2019
 • Tomorrow Entrepreneurs Club (TEC-FTU)

  Head of External Affairs Department

  10/2017 - 10/2018
 • Unilever Leadership Training Program

  Customer Development Trainee

Tên giải thưởng

 • Nielsen Case Competition 2018

  TOP 6

Thứ 2, 11-10-2021

Mình đã học hỏi thêm từ chị Phương nhiều điều và có được những hiểu biết cụ thể hơn cho những bước đi tiếp theo trên con đường sự nghiệp của mình.

Đánh giá từ Mentee

Nghiêm Ngọc Tú
Tax Transfer Pricing tại EY

Có thể bạn quan tâm