#

Nguyễn Minh Phương

Digital Growth Consultant tại Insider

5.0/5
24

Chương trình Mentoring đã tham gia

Chương trình mentoring của Nguyễn Minh Phương

Giới thiệu bản thân

Business Development Trainee Prudential 2019

Kinh nghiệm làm việc

 • favicon_icon

  Digital Growth Consultant

  Insider

  06/2021 - Hiện tại
 • Business Development Trainee

  Prudential Vietnam Assurance

  10/2019 - 08/2021

Quá trình học tập

 • Foreign Trade University

  External Economics

  3.7/4

Hoạt động ngoại khóa

 • SEO-Vietnam

  Fellow Summer 2019

  06/2019 - 10/2019
 • Tomorrow Entrepreneurs Club (TEC-FTU)

  Head of External Affairs Department

  10/2017 - 10/2018
 • Unilever Leadership Training Program

  Customer Development Trainee

Tên giải thưởng

 • Nielsen Case Competition 2018

  TOP 6